New 2010 CD Available!

Ouzo Power: Ouzo Power Greatest Hits, Vol. 1

Ouzo Power – Greatest Hits (Volume 1)

Sample tracks from the CD:

      Gorgona
      Pou Sou Manga
      To Paploma